Kontakt & info

Blyh Media
Rosendalsvägen 9B
311 98 Glommen
niclas@blyh.se


Om oss

Blyh Media drivs av oss, Heidi och Niclas Blyh, med vår bas och utgångspunkt i Glommen, utanför Falkenberg. Vi har båda, även långt innan vi gjorde gemensam sak av våra liv, haft en vision av att skapa något eget, att låta passioner och drivkrafter ligga till grund för en verksamhet och arbete att brinna för. Det var därför självklart, ja nästan oundvikligt, att vi bestämde oss för att starta ett företag tillsammans.

Sedan starten 2008, då under namnet 2shore Event & Design, har ett antal olika verksamheter bedrivits inom företagets ramar, och för närvarande ligger fokuset på grafisk design samt utgivning och promotion av 80-talsrelaterad musik – d v s Niclas passioner 🙂 Planerna för framtiden innefattar även det Heidi brinner för, och i nuläget fokuserar hon på företagets administrativa och utvecklingsrelaterade frågor.

Niclas historia

Ända sedan jag lärde mig att hålla i en penna så har jag textat, illustrerat och formgivit. Från början visste ju naturligtvis varken jag eller någon annan att det var det jag gjorde, men i tonåren började man kunna ana vad som månde bliva.

På högstadiet designade jag affischer åt skolan för t ex teaterföreställningar, diskon och avslutningar, och när jag började engagera mig som ledare i den lokala friidrottsklubben, så hamnade snart uppdragen med t ex nya logotyper och tävlingsinbjudningar på mig.

Och på den vägen blev det. Under alla år, i vilka sammanhang jag än befann mig, så hamnade formgivningsuppdraget på mig. Hösten 2008, efter att för andra gången flyttat till Halland, blev det till sist ”på riktigt”, då företaget, som då kallades 2shore Event & Design, startades.